Fysiotherapie Oosterhout

Samenwerking met andere zorgverleners

Samenwerking en meer ruimte

Onze fysiotherapiepraktijk bestaat nu bijna 40 jaar en we wilden graag nauwer samenwerken met andere zorgverleners. Bovendien hadden we behoefte aan meer ruimte, zodat we nog flexibeler konden zijn. De ruimtes in Slotjesveste zijn ideaal voor de behandeling van onze patiënten. Ze zijn van alle gemakken, benodigde materialen en apparaten voorzien. De grote oefenzaal wordt door patiënten van de samenwerkende therapeuten van Slotjesveste gebruikt. Iedere patiënt werkt aan eigen oefeningen, maar is samen met andere patiënten in de oefenzaal. Samen bewegen werkt stimulerend en is voor de patiënten ook gezelliger.

Nieuwe initiatieven voor patiënten

In Slotjesveste behandelen we iedereen vanuit de verschillende medische en paramedische hoeken zo goed mogelijk. Ieder werkt vanuit de eigen praktijk, maar gezondheidsklachten kunnen wanneer nodig ook samen worden behandeld. Die samenwerking spreekt ons erg aan. We zijn in hetzelfde gebouw gevestigd en komen daardoor veel gemakkelijker in gesprek met elkaar, dan wanneer ieder op een aparte locatie verspreid over de stad zit. Naast formele overlegmomenten en samenwerkingsverbanden verlopen de contactmomenten dus op meer natuurlijke wijze. Nieuwe initiatieven, zoals een beweegprogramma voor mensen met overgewicht of groot risico daarop, worden door samenwerking nog sneller gerealiseerd. Ook de zorg voor bijvoorbeeld patiënten met diabetes, hart- en vaatproblemen, longproblemen en de zorg voor ouderen benaderen wij in Slotjesveste multidisciplinair.

De juiste zorg bieden

De Nederlandse wetgeving bepaalt nu ook dat mensen zo lang mogelijk vanuit de thuissituatie geholpen moeten worden. Door de nauwe samenwerking, de deskundigheid en ervaring van alle zorgverleners binnen Slotjesveste kunnen wij patiënten de juiste zorg bieden en tevens op een goede manier invulling geven aan dit overheidsbeleid. De mensen die in Slotjesveste komen zijn voor ons belangrijk. Het draait tenslotte toch om het adequaat beantwoorden van de individuele zorgvraag.

Bekijk onze website


Telefoonnummer

0162 – 431 477

Bel voor een afspraak
op werkdagen
van 8.00 uur tot 20.00 uur


Bezoekadres

Praktijk voor Fysiotherapie
Braaksma & François
Gezondheidscentrum Slotjesveste
Van Oldeneellaan 34
4902 ZC Oosterhout