Dienst Behandeling & Begeleiding

Waarom samenwerking in GC Slotjesveste?

Samen de best mogelijke zorg verlenen

In Gezondheidscentrum Slotjesveste hebben we onze visie op zorgverlening kunnen omzetten in realiteit. In samenwerking met andere zorgverleners verlenen we de best mogelijke zorg aan elke patiënt. De kracht van Slotjesveste zit in de samenwerking. We zoeken deze samenwerking actief op en vullen elkaar als hulpverleners met ieder onze eigen expertises op een mooie manier aan. We hebben een magnifiek centrum met korte lijnen en bieden veel verschillende doelgroepen een groot aanbod aan behandelmethoden. We kunnen echt profiteren van elkaars expertise. Samen kunnen we de kwaliteit van zorgverlening op een nog hoger peil tillen en daar zijn uiteindelijk alle patiënten bij gebaat. Gemak, comfort en een welkom gevoel voor iedere patiënt vinden wij daarbij belangrijk.

Antwoord op alle zorgvragen

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen veel langer in de thuissituatie ondersteund en geholpen moeten worden. De huisartsen in Slotjesveste kennen hun patiënten en zij zijn ook vaak de eerste zorgverleners bij wie een hulpvraag terechtkomt. De huisarts zoekt partners die bijvoorbeeld gespecialiseerd zijn in ouderenzorg en de specialist oudergeneeskunde van de Dienst Behandeling & Begeleiding van Mijzo sluit daar prima op aan. We hebben hier een kwalitatief zeer goed behandelcentrum en we doen er graag alles aan om patiënten van alle leeftijden te bieden wat ze nodig hebben. En als wij u niet kunnen helpen, dan zorgen we ervoor dat we u de juiste weg wijzen.

Ketenzorg goed geregeld

De gezamenlijke zorg voor patiënten met diabetes is een mooi voorbeeld van goed geregelde ketenzorg in Slotjesveste. De huisarts heeft hierin een regisseursfunctie. In overleg met de zorgverleners die de patiënt gaan behandelen, stelt de huisarts een individueel zorgprogramma voor de patiënt samen. Voor de uitvoerende behandelingen in dit ketenzorgprogramma kan de patiënt bij uitstekend bij ons en de andere zorgverleners in Slotjesveste terecht.


0800 - 0202015

Bel voor meer informatie
op werkdagen
van 8.30 uur tot 16.30 uur


Bezoekadres

Mijzo
Dienst Behandeling & Begeleiding
Gezondheidscentrum Slotjesveste
Van Oldeneellaan 30
4902 ZC Oosterhout